Lidmaatschap Vlaamse Wielrijdersbond

Om te zorgen dat je vanaf de eerste dag van 2022 in orde zou zijn met het lidmaatschap bij de Vlaamse Wielrijdersbond is het stilaan tijd om uw lidmaatschap te vernieuwen.
Lidmaatschap bij de VWB is in onze club niet verplicht, maar we raden het onze leden wel aan. Er zijn immers een groot aantal voordelen waarvan u als VWB lid geniet zoals o.a;
Sportverzekering B.A., lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand en gratis fietsbijstand bij pech in de Benelux
Vanaf 2022 bedraagt het lidmaatschap 35€. Daarbij is echter wel het volledige (inwonend) gezin aangesloten en verzekerd, ongeacht het aantal kinderen.
Meer info kan je nog vinden door te klikken op deze link: Lidmaatschap VWB

Peter Meyskens clubkampioen 2021

Zaterdagavond 30 oktober vond het jaarlijks banket plaats van onze club. Tijdens dit banket werd de uitslag bekend gemaakt van de gereden tijdrit voor het clubkampioenschap.
Peter Meyskens benaderde de gemiddelde tijd met slechts 1 seconde en werd dan ook de verdiende nieuwe clubkampioen 2021. Hij haalde het voor Bric Van Driessche en Herman Claeys die tweede en derde werden.

Tijdens het banket werden ook nog de leden gevierd die 5, 15, 30, 35 , 40 en 45 jaar onafgebroken aangesloten zijn bij de club. Ook de leden met de meeste deelnames aan de wekelijkse ritten kregen een trofee uit de handen van onze lokaalhoudster Myriam.
De foto’s van de huldigingen en het banket kan u terugvinden in ons fotoalbum.

Banket in de Roxy


Na de tijdrit van voorbije zondag is het tijd om aan de feestelijkheden te beginnen denken waarop we o.a. onze nieuwe clubkampioen kunnen huldigen.
Ons jaarlijks banket met bekendmaking van de nieuwe clubkampioen heeft dit jaar plaats op zaterdag 30 oktober in de feestzalen Roxy in Nieuwkerken. 
We verwelkomen u met een gezellige receptie, gevolgd door een lekker vier-gangenmenu met aangepaste wijnen en alle dranken na de feestmaaltijd. 
De benen losgooien op de dansvloer kan u nadien op de muziek van discobar Boogie-Boy. 
Aanvang van de feestelijkheden is 19u00. 
De prijs voor de leden bedraagt 20€ (prijs forfait voor de dranken). 
De prijs voor je partner blijft nog steeds behouden op 65€ (alles inbegrepen). Ook hier wordt de rest (± 30€) bijgelegd door de clubkas! 
Inschrijven kan je liefst zo snel mogelijk, ten allerlaatste tot 20 oktober, bij voorkeur door overschrijving op rekeningnummer: ING: BE40-3930-4728-4963 op naam van WTC Kontakt met vermelding banket 2021, ofwel cash via iemand van het bestuur. 
Wij rekenen alvast op uw aanwezigheid om samen met alle leden en partners ons geslaagd wielerjaar af te sluiten door eens gezellig en lekker te tafelen en daarna de beentjes op de dansvloer los te gooien.

Tijdrit clubkampioenschap 2021


Het (officiële) seizoen zit er weeral bijna op. Met de tijdrit voor het clubkampioenschap wordt het seizoen 2021 afgesloten. Nu zondag 26 september heeft deze tijdrit plaats. 
De tijdrit is geen snelheidsrit, maar wel een rit naar de gemiddelde tijd van de deelnemers. Kampioen is diegene die de gemiddelde tijd van alle deelnemers het dichtst benaderd. Om iedereen de kans te geven kampioen te worden zullen, zoals voorzien in het clubreglement enkel de tijden meegeteld worden van diegenen die gemiddeld tussen de 25 en 28 km/uur fietsen.  Om aan de tijdrit te mogen deelnemen moet je reglementair aan minimum 10 ritten hebben deelgenomen. 
Samenkomst aan ons lokaal Café Gelek Dantwas om 9u00.  We rekenen op zoveel mogelijk leden om er een spannende, maar toch ook plezante en ontspannende rit van te maken.

Geslaagde tweedaagse naar Roeselare

28 en 29 augustus fietsten we met 22 deelnemers onze tweedaagse naar Roeselare.
Er werd in totaal ongeveer 260 km afgelegd door de A-ploeg, 250 door de B-ploeg. Ondanks het iets minder goed weer en enkele pittige beklimmingen onderweg mogen we zeker en vast alweer van een geslaagde tweedaagse spreken.
Je kan in ons fotoalbum de foto’s van de tweedaagse terugvinden.

Tweedaagse naar Roeselare

Heropening lokaal

De dringende herstellingswerken in ons lokaal lopen op hun einde.
Komende zondag 15 augustus heropend ons lokaal dan ook terug de deuren.
We vertrekken dan uiteraard ook terug vanuit ons eigen lokaal Café Gelek Dantwas.
Zoals normaal voorzien de A-ploeg om 8u30 en de B-ploeg om 9u00.
We danken de uitbaters van café Den Derby om ons gedurende de voorbije weken te depanneren!

Tijdelijke sluiting van ons lokaal

Bij een controle van de riolering ten gevolge van een verstopping kwam aan het licht dat er buizen gescheurd zijn wat het risico op een verzakking van de vloer met zich meebrengt.
Jammer genoeg zal ons lokaal hierdoor tijdelijk de deuren moeten sluiten om de nodige herstellingswerken uit te voeren. Hoelang de werkzaamheden zullen duren is momenteel nog niet geweten. Dit brengt uiteraard ook mee dat we voorlopig in ons lokaal niet terecht kunnen.
Daarom zal er vanaf komende zondag 1 augustus gestart worden aan café Den Derby aan de Terekenkerk. Zij werden bereid gevonden om ons, zolang de werken in ons lokaal duren, op zondagmorgen te ontvangen vanaf 8.00 uur.
Wij hopen alvast dat de werken in het lokaal allemaal wat zullen meevallen en wensen Luc en Myriam onze steun over te brengen met deze nieuwe tegenslag na de problemen die er al waren met de coronacrisis.

Tweedaagse naar Roeselare

Binnen vier weken, op 28 en 29 augustus, staat onze tweedaagse naar Roeselare op het programma. Omdat we tijdig het juiste aantal kamers dienen door te geven aan het hotel moeten we onze inschrijvingen afsluiten op 10 augustus.
De prijs voor deelname is en blijft 60,00€. Hiervoor krijgt u echter veel terug. Middagmaal gedurende de twee dagen, overnachting en ontbijt in Roeselare, verschillende consumpties tijdens deze tweedaagse, enz…
Inschrijven zo snel mogelijk, maar ten laatste op 10 augustus, liefst door storting van 60,00€ op ons rekeningnummer: BE40-3930-4728-4963 (WTC Kontakt – Azalealaan 6 bus 404 – 9100 Sint-Niklaas) of cash aan het bestuur op zondagmorgen.