Start van het nieuwe seizoen

Zondag 7 maart gaat normaal gezien ons nieuw seizoen van start.
Helaas zorgen de huidige maatregelen rond het coronavirus ervoor dat we niet op onze normale manier van start zullen kunnen gaan.
Ons lokaal zal (meer dan waarschijnlijk) jammer genoeg nog steeds gesloten moeten blijven.
En in zowel georganiseerd als niet-georganiseerd verband is het maximum aantal fietsers in groep nog steeds beperkt tot 4 personen!
We begrijpen echter heel goed dat er bij velen nood is aan wat kameraadschappelijk contact.
Daarom zullen we vanaf zondag 7 maart om 9.00 uur toch verzamelen op de parking van Don Boscokerk.
Uiteraard met het in acht nemen van de voorziene maatregelen (afstand houden, mondmasker opzetten, enz…)
We zullen ons met de aanwezige leden dan opsplitsen in groepjes van vier die dan, met de nodige afstand tussen de verschillende groepjes, een tochtje kunnen fietsen.
Een andere mogelijkheid is dat elk groepje van vier zelfstandig zijn eigen rit bepaalt.
Mochten de maatregelen nog wijzigen tegen 7 maart dan is bovenstaande uiteraard niet van toepassing. We zullen u dan zeker en vast ook nog op de hoogte brengen van de eventuele wijzigingen.

Een reactie achterlaten