Hervatten van de clubritten

Sinds maandag 18 mei is het terug toegelaten om in groep te gaan fietsen. Hieraan zijn wel een aantal richtlijnen en verplichtingen verbonden:

  • Groep wielertoeristen mag maximaal uit 20 personen bestaan (wegkapitein/verantwoordelijke inbegrepen).
  • Wegkapitein/Verantwoordelijke aanduiden is verplicht (Voor vertrek aan te duiden).
  • De wegkapitein/ Verantwoordelijke zorgt ervoor dat regels worden nageleefd.
  • Gezond verstand gebruiken! Dit betekent: zoveel mogelijk social distancing toepassen, geen bidons uitlenen, verplicht papieren of stoffen zakdoek meenemen, na de tocht direct naar huis,…

Dit betekent in de praktijk dus dat we vanaf komende zondag 24 mei terug kunnen van start gaan. Weliswaar met de nodige voorzichtigheid en met naleven van de regels!
In principe zal iemand van het bestuur zich als verantwoordelijke opstellen. Als dat door omstandigheden niet zou kunnen roepen we op om iemand van de aanwezigen “voor” de rit aan te stellen als wegkapitein.
De A-ploeg vertrekt aan het lokaal om 8u30, de B-ploeg om 9u00

De richtlijnen voor de wielertoeristen kan je uitgebreider terugvinden door te klikken op foto naast deze tekst (richtlijn aan de sporter) of nog uitgebreider in de brochure “draaiboek voor recreatieve clubs”

Tweedaagse naar Roeselare

De coronacrisis heeft vele gevolgen, ook voor de organisaties van verschillende sportclubs. Onze club ontsnapt hier uiteraard ook niet aan. Een van de vervelende gevolgen is dat we ons genoodzaakt zien om onze tweedaagse naar Roeselare, die voorzien was op 13 en 14 juni, te verplaatsen naar een latere datum.
We kunnen dan wel al terug in groep fietsen, mogelijks zijn zelfs de hotels en restaurants al terug open, maar we denken dat nog niet alle horecazaken terug open zullen zijn. En ’s avonds na het fietsen het hotel niet uitkunnen kan toch ook de bedoeling niet zijn. Komt er nog bij dat we vermoedelijk nog steeds niet met meer dan 20 leden samen zullen mogen fietsen en dus niet gezamenlijk met de A- en B-ploeg kunnen rijden.
Om deze reden zal de tweedaagse (nog onder voorbehoud) vermoedelijk dan doorgaan op 19 en 20 september. We brengen jullie zo snel mogelijk op de hoogte als de nieuwe datum vast zou liggen.