Lidmaatschap VWB 2024

Om te zorgen dat je vanaf de eerste dag van 2024 in orde zou zijn met het lidmaatschap bij de Vlaamse Wielrijdersbond is het stilaan tijd om uw lidmaatschap te vernieuwen.
Lidmaatschap bij de VWB is in onze club niet verplicht, maar we raden het onze leden wel aan. Het lidmaatschap voor de VWB bedraagt 40€. Hierbij is ook het volledige (inwonend) gezin aangesloten en verzekerd, ongeacht het aantal kinderen.
U kan het lidgeld VWB voor 2024 betalen bij voorkeur door storting van 40€ op onze bankrekening: ING: BE40-3930-4728-4963 (WTC Kontakt – Voskenslaan 26/0007 – 9100 Sint-Niklaas) met vermelding lidgeld VWB 2024, liefst tegen 1 december 2023.
Gooi uw oude lidkaart niet weg. Ze blijft immers ook geldig voor het komende jaar. Voor nieuwe leden worden geen nieuwe lidkaarten meer afgeleverd. Je kan inschrijven op de VWB-ritten via de streepjescode op uw paspoort. Daarvoor is het wel heel belangrijk dat uw rijksregisternummer is door gegeven.
Via uw ziekenkas kan u ook nog een gedeelte van het lidgeld voor de VWB recupereren. Het bedrag is afhankelijk van bij welke ziekenkas u bent aangesloten.
Opgelet, ieder lid van de VWB zal rond 24 november een mail ontvangen met de vraag uw lidmaatschap voor 2024 te vernieuwen.

Meer info is ook te vinden door te klikken op deze link: Inschrijving VWB 2024