Start van het nieuwe seizoen

Zondag 7 maart gaat normaal gezien ons nieuw seizoen van start.
Helaas zorgen de huidige maatregelen rond het coronavirus ervoor dat we niet op onze normale manier van start zullen kunnen gaan.
Ons lokaal zal (meer dan waarschijnlijk) jammer genoeg nog steeds gesloten moeten blijven.
En in zowel georganiseerd als niet-georganiseerd verband is het maximum aantal fietsers in groep nog steeds beperkt tot 4 personen!
We begrijpen echter heel goed dat er bij velen nood is aan wat kameraadschappelijk contact.
Daarom zullen we vanaf zondag 7 maart om 9.00 uur toch verzamelen op de parking van Don Boscokerk.
Uiteraard met het in acht nemen van de voorziene maatregelen( afstand houden, mondmasker opzetten, enz…)
We zullen ons met de aanwezige leden dan opsplitsen in groepjes van vier die dan, met de nodige afstand tussen de verschillende groepjes, een tochtje kunnen fietsen.
Een andere mogelijkheid is dat elk groepje van vier zelfstandig zijn eigen rit bepaalt.
Mochten de maatregelen nog wijzigen tegen 7 maart dan is bovenstaande uiteraard niet van toepassing. We zullen u dan zeker en vast ook nog op de hoogte brengen van de eventuele wijzigingen.

Gelukkig nieuwjaar

Het bestuur van WTC Kontakt wenst u en al uw geliefden een fantastisch, gezond en gelukkig 2021. Een nieuw en vooral beter jaar waarin we terug in groep mogen fietsen en nadien samen terug kunnen genieten van een lekkere verfrissing.

MTB-Tochten 24/01/2021 geannuleerd.

Gezien de huidige coronamaatregelen betreffende het coronavirus aangaande het organiseren van tochten voor wielertoeristen en MTB niet meer gewijzigd zijn kunnen we helaas niets anders dan onze voorziene MTB-tochten af te gelasten.
We hopen jullie echter zeker te mogen verwelkomen op onze Kontaktrit die indien mogelijk doorgaat op 9 mei 2021 en/of de eerstvolgende MTB-Tochten op 30/01/2022.

Nieuwe coronamaatregelen vanaf 29/10/20

Vanaf 29 oktober zijn de nieuwe coronamaatregelen van de Vlaamse regering van toepassing. Dit heeft ook gevolgen voor onze club.
Alle sporten in georganiseerd verband zoals onze clubritten zijn vanaf vandaag immers verboden vanaf 13 jaar. Dit houdt dan ook in dat we even niet meer in clubverband kunnen of mogen fietsen.
Fietsen mag nog wel, maar enkel individueel of met maximum 4 personen. In dat geval altijd met een afstand van 1,5 meter.
Uiteraard begrijpen we dat deze maatregelen noodzakelijk zijn. We hopen met zijn allen dat we zo snel mogelijk de stijging van de besmettingen terug kunnen dringen, zodat we dan ook terug in groepsverband de baan op kunnen. We volgen dit natuurlijk mee op en brengen jullie op de hoogte als er wijzigingen in de maatregelen zou komen.

Mag ik sporten in georganiseerd verband?
Nee. Alle georganiseerde sporten (in club, groep, sportles…) zijn verboden vanaf 13 jaar. Je mag enkel zelf gaan sporten:
– als je outdoor sport
– met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden.
of met maximum 4 personen en dat altijd met afstand van 1,5m

Kampioenenviering in ons lokaal uitgesteld

Normaal gezien hadden we op 22 november in ons lokaal een gezellig samenzijn gepland met daaraan gekoppeld de huldiging van de nieuwe clubkampioen en andere gevierde leden. Dit als alternatief voor het geannuleerd banket in de Roxy.

Gezien de huidige malaise, en we ook nog niet zeker zijn dat het lokaal dan al terug open mag zijn, hebben we de beslissing genomen om dit gebeuren voorlopig uit te stellen naar een latere datum. We hopen dat we dit jaar nog te kunnen organiseren, maar denken dat dit momenteel de enige juiste optie is.
Gezondheid komt momenteel even op de allereerste plaats en we hopen dan ook dat jullie allen gezond en gespaard mogen blijven van dit vreselijk virus.

Hou het met zijn allen gezond, blijf fietsen, individueel of met max. 4, en hopelijk kunnen we snel terug samen komen!

Kontaktinfo

Vorige zondag is bepaald wie de nieuwe clubkampioen is geworden voor het seizoen 2020. De minder goede weersomstandigheden hebben er misschien voor gezorgd dat er maar 12 leden hebben deelgenomen. Wie de uiteindelijke winnaar is geworden zal later bekend gemaakt worden op ons alternatief voor het banket. Kortelings meer daarover.

Het officiële seizoen zit er daarmee dan wel op, de komende weken wordt er echter ook nog steeds in clubverband gefietst.
Komende zondag 4 oktober vertrekt de A-ploeg nog eenmaal om 8u30 voor de rit van de vallende bladeren. De rit wordt dan wel niet georganiseerd maar we fietsen wel het volledige mooi parcours af. De B-ploeg vertrekt uiteraard zoals steeds om 9.00 uur.

Op 11 oktober fietsen we onze “sponsorrit” waarbij we de café’s die onze club sponsoren een bezoekje brengen om hen te danken voor hun steun. We vetrekken gezamenlijk om 9.00 uur aan ons lokaal.

Op 18 en 25 oktober wordt er eveneens gestart om 9.00 uur.
Vanaf de maand november starten we om 9.30 uur.
Hopelijk tot snel op een van onze ritten.

Tijdrit voor het clubkampioenschap

Het (officiële) seizoen zit er weeral bijna op. Met de tijdrit voor het clubkampioenschap wordt het seizoen 2020 afgesloten.
Nu zondag 27 september heeft deze tijdrit plaats.
De tijdrit (tussen de 30 en 40 km) is geen snelheidsrit, maar wel een rit naar de gemiddelde tijd van de deelnemers.
Kampioen is diegene die de gemiddelde tijd van alle deelnemers het dichtst benaderd.
Om iedereen de kans te geven kampioen te worden zullen, zoals voorzien in het clubreglement, enkel de tijden meegeteld worden van diegenen die gemiddeld tussen de 25 en 28 km/uur fietsen.
De startorde wordt bepaald door lottrekking. De deelnemers starten met een tussentijd van twee minuten.
Om aan de tijdrit te mogen deelnemen moet je reglementair normaal gezien aan minimum 10 ritten hebben deelgenomen.
Omdat we door het coronavirus geen volledig seizoen hebben kunnen afwerken is deze regel dit jaar echter niet van toepassing.
Samenkomst aan ons lokaal Café Gelek Dantwas om 9u00. We rekenen op zoveel mogelijk leden om er een spannende, maar toch ook plezante en ontspannende rit van te maken.

Afgelasting tweedaagse en Banket

Definitieve afgelasting tweedaagse.

Met veel spijt heeft het bestuur de beslissing moeten nemen om de tweedaagse naar Roeselare definitief af te gelasten. De huidige toestand in de coronacrisis is van dien aard dat dit volgens ons de enige correcte oplossing was. Voor de eerste keer in de geschiedenis van onze club zal er dus geen tweedaagse gereden worden.

Als alternatief zouden we wel op zondag 20 september een dagrit willen organiseren naar Zelzate, waar we normaal gezien de tweede dag zouden gaan eten. Het is de bedoeling dat de A en B-ploeg ‘s morgens elk afzonderlijk naar Zelzate fietsen, we daar dan iets eten en na de middag gezamenlijk terug naar huis fietsen. Het middagmaal wordt u gratis aangeboden door de club.
U kan voor het middageten kiezen uit: Steak – Vol au Vent of Stoofvlees.
Terugkomst in het lokaal is voorzien rond 16.00 uur waarbij we ook de partners uitnodigen om nog gezamenlijk iets te drinken.
Gelieve om organisatorische reden uw deelname en keuze van maaltijd door te willen geven tegen 7 september! Je kan dit mondeling doen op zondag of via een mailtje naar wtckontakt@telenet.be

Annuleren van feest op 30 oktober.

In navolging van de tweedaagse zal dit jaar ook ons banket in de Roxy worden geannuleerd. Tot op heden mogen er nog steeds slechts feesten georganiseerd worden met max. 20 deelnemers en mag er ook niet gedanst worden. Ook al kan er tegen 30 oktober een versoepeling komen van de maatregelen, dan is het nog maar de vraag over het aantal deelnemers en het al dan niet dansen. En als we geen volwaardig feest kunnen aanbieden, is het dan aangewezen om dit te laten doorgaan?
Vandaar dat we de moeilijke beslissing hebben moeten nemen om ook ons banket dit jaar te annuleren. We gaan wel bekijken welk waardig alternatief we kunnen aanbieden om toch onze clubkampioen en gevierde leden te kunnen bekendmaken. Meer info hierover zo gauw we hier meer duidelijkheid over hebben.

Update nieuwe coronamaatregelen

Update 29/07 Nieuwe maatregelen en situatie provincie Antwerpen
In het Ministerieel besluit staat dat het nog steeds toegestaan om in een maximale groep van 50 personen in georganiseerd verband te fietsen met één verantwoordelijke (behalve in provincie Antwerpen*).
Occasioneel fietsen/uitstapjes, dus niet in clubverband, kunnen tot 10 personen zolang er steeds 1,5meter afstand wordt gehouden (Kinderen onder de 12jaar niet meegerekend).
Mondmaskerplicht kan door lokale besturen plaatselijk opgelegd worden, neem dus steeds een mondmasker mee! Leuven, Gent, Antwerpen, Knokke,… (deze lijst is zeker niet compleet) hebben reeds verplicht dat op drukke plaatsen (soms zelf de hele bebouwde kom), het verplicht is om een mondmasker te dragen, ook voor fietsers, wandelaars en joggers! Voor de provincie Antwerpen wordt er wel reeds een uitzondering gemaakt dat bij intensief sporten een mondmasker niet nodig is. Het is echter niet duidelijk of deze regelgeving van toepassing is bij de lokale besturen. Controleer dus bij voorkeur vooraf naar plaatselijke wetgeving.
Fiets of loop je alleen? Met niemand in de nabije omgeving, dan hoeft dit niet.

*Provincie Antwerpen:-Sporten in groepsverband met meer dan 10 personen worden verboden voor sporters boven de 18 jaar. Alleen contacloos sporten is toegestaan.
Mond-neusmaskers. In provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.
– Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).

– Gelet op het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens het intensief sporten.  Dit op voorwaarde dat de sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van een personen.
 -In de meest getroffen zone (stad Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem, Rumst) zijn ook alle evenementen verboden de komende vier weken.

Juli verlofmaand

Voor diegenen die het zouden vergeten zijn.
Tijdens de maand juli is het vertrekuur zowel voor de A als de B-ploeg om 9.00 uur. Vanaf komende zondag dus ook voor de A-ploeg start aan ons lokaal om 9.00 uur i.p.v. 8.30 uur.

Ook nog even er aan herinneren dat onze tweedaagse dit jaar zal doorgaan op 19 en 20 september. Houdt deze dagen dus zeker vrij als je dit niet wil missen.